Opdrachten

Werken in opdracht zijn personal specials, bijvoorbeeld voor uw huwelijksjubileum, voor de ontvangsthal van uw kantoor, of een aparte hoek in uw huiskamer.
We bespreken uw wensen, het thema en het materiaal. Daarop maak ik een schetsontwerp, dat we uitvoerig doornemen. Natuurlijk moet u zich kunnen vinden in mijn voorstel, maar van mijn kant hecht ik veel waarde aan mijn artistieke vrijheid.
Belangrijk is dat u vooraf bedenkt hoeveel u wilt uitgeven. Kunst moet betaalbaar moet zijn, maar is nooit gratis. Over prijzen kan ik op deze plek geen indicatie geven. Aan een brons bijvoorbeeld zijn andere kosten verbonden dan aan een schilderij. Maar het is altijd een personal special, dat u nergens anders zult aantreffen.

50a opd

Drie grote bronzen beelden aan de doorgaande weg van Vlodrop. Al rijdend door het dorp wordt je aandacht getrokken door de verschillende beelden in de wegrand.